DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ

  BẠCH THỦ ĐỀ 12 MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 12 SỐ KẾT QUẢ
   HÔM NAY         
09/12/2019 39-93-48-84-57-75-69-96-02-20-03-30 miss
08/12/2019 09-90-04-40-79-97-27-72-18-81-29-92 Win 40
07/12/2019 72-27-22-77-73-37-23-32-38-83-36-63 Win 38
06/12/2019 34-43-03-30-48-84-89-98-45-54-33-66 Win 30
05/12/2019 67-76-68-86-69-96-15-51-16-61-17-71 Win 67
04/12/2019 69-96-19-91-39-93-57-75-09-90-22-77 Win 19
03/12/2019 26-62-46-64-24-42-68-86-06-60-56-65 miss
02/12/2019 66-64-46-11-22-44-55-77-88-48-86-04 miss
01/12/2019 46-64-34-43-18-68-73-44-24-26-87-98 Win 87
30/11/2019 74-47-04-40-54-45-17-71-69-96-16-61 Win 96
29/11/2019 60-08-40-03-87-64-68-86-74-97-67-90 Win 03
28/11/2019 31-13-27-72-36-63-18-81-68-86-23-32 Win 32
27/11/2019 49-94-29-92-79-97-59-95-69-96-09-90 miss
26/11/2019 92-52-29-25-02-20-24-22-65-60-44-99 miss
25/11/2019 07-70-02-20-25-52-57-75-04-40-09-90 miss
24/11/2019 97-79-24-42-47-74-29-92-09-90-04-40 Win 42
23/11/2019 20-02-03-30-08-80-58-85-35-53-36-63 Win 36
22/11/2019 21-12-17-71-26-62-67-76-02-20-58-85 miss
21/11/2019 93-39-29-92-19-91-52-25-57-75-58-85 miss
20/11/2019 19-91-15-51-06-60-68-86-69-96-35-53 Win 51
19/11/2019 22-11-31-81-27-16-21-77-36-93-86-73 miss
18/11/2019 84-48-85-58-86-68-78-87-79-97-71-17 Win 84
17/11/2019 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-01-10 Win 00
16/11/2019 83-38-87-78-68-86-88-33-37-73-28-82 Win 82
15/11/2019 46-64-69-96-56-65-67-76-68-86-45-45 miss
14/11/2019 84-48-02-20-57-75-39-93-25-52-37-73 miss
13/11/2019 18-81-28-82-38-83-48-84-58-85-68-86 Win 18
12/11/2019 57-75-05-50-07-70-52-59-15-51-13-31 miss
11/11/2019 59-95-55-99-69-96-45-54-58-85-79-97 miss
10/11/2019 07-70-05-50-17-71-55-57-87-78-01-10 Win 10
09/11/2019 17-71-01-10-15-51-07-70-48-84-02-20 Win 02
08/11/2019 35-53-94-49-29-92-59-95-23-32-39-93 Win 92
07/11/2019 14-41-46-64-23-32-28-82-37-73-16-61 miss
06/11/2019 69-96-39-93-36-63-89-98-28-82-18-81 Win 81
05/11/2019 07-70-57-75-54-45-04-40-74-47-09-90 Win 90
04/11/2019 43-34-42-24-41-14-04-40-45-54-46-64 Win 43
03/11/2019 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-12-21 Win 11
02/11/2019 91-19-90-09-70-07-17-71-37-73-69-96 miss
01/11/2019 09-90-02-20-05-50-31-13-03-30-19-91 miss
SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

  “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ  BẠCH THỦ ĐỀ 8 MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ  các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

  “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ  BẠCH THỦ ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC, giá: 800.000 VNĐ  các bạn sẽ nhận được số …

SOI CẦU MIỀN BẮC
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

  “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ  BẠCH THỦ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ  các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 …