DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ

 BẠCH THỦ ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC, giá: 800.000 VNĐ 

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

    Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

  NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ MB  KẾT QUẢ
   HÔM NAY           
 17/02/2020 69-96-17-71 win 17
 16/02/2020 67-76-16-61 win 76
 15/02/2020 17-71-27-72 win 17
 14/02/2020 66-68-06-16 miss
 13/02/2020 12-21-23-32 win 32
 12/02/2020 68-86-47-74 win 47
 11/02/2020 20-02-04-40 miss
 10/02/2020 68-62-61-66 miss
 09/02/2020 11-44-34-43 miss
 08/02/2020 09-90-19-91 win 91
 07/02/2020 36-63-37-73 win 73
 06/02/2020 75-57-76-67 win 75
 05/02/2020 21-12-15-51 win 15
 04/02/2020 90-00-49-94 miss
 03/02/2020 07-70-08-80 win 07
 02/02/2020 18-81-34-43 win 34
 01/02/2020 23-32-03-30 win 30
 31/01/2020 66-49-94-58 miss
 30/01/2020 26-62-58-85 miss
 29/01/2020 84-48-89-98 win 89
 28/01/2020 87-78-86-68 miss
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
 23/01/2020 22-88-55-11 miss
 22/01/2020 39-93-49-94 win 49
 21/01/2020 89-98-79-97 win 97
 20/01/2020 27-72-17-71 miss
 19/01/2020 12-21-13-31 win 21
 18/01/2020 06-60-07-70 win 06
 17/01/2020 75-57-17-71 win 71
 16/01/2020 38-83-33-88 miss
 15/01/2020 47-74-01-10 win 10
 14/01/2020 46-64-67-76 win 64
 13/01/2020 11-22-33-44 win 44
 12/01/2020 36-63-80-08 win 80
 11/01/2020 00-55-04-99 miss
 10/01/2020 34-43-69-96 win 96
 09/01/2020 56-65-47-74 win 74
 08/01/2020 49-94-04-40 win 04
 07/01/2020 54-45-50-05 win 54
 06/01/2020 14-41-67-76 miss
 05/01/2020 21-12-23-32 win 21
 04/01/2020 49-94-59-95 win 49
 03/01/2020 79-97-69-96 miss
 02/01/2020 59-95-29-92 miss
 01/01/2020 02-81-34-05 win 05
 31/12/2019 08-80-09-90 win 08
 30/12/2019 66-88-06-60 win 88
 29/12/2019 66-61-16-11 miss
 28/12/2019 08-80-01-10 win 01
 27/12/2019 77-88-99-00 win 77
 26/12/2019 63-98-39-93 win 39
 25/12/2019 28-82-23-32 miss
 24/12/2019 16-61-26-62 win 26
 23/12/2019 35-53-03-30 miss
 22/12/2019 24-42-25-52 win 42
 21/12/2019 08-80-58-85 miss
 20/12/2019 26-62-48-84 Win 84
 19/12/2019 69-96-18-81 Win 81
 18/12/2019 49-94-59-95 Win 49
 17/12/2019 11-22-33-44 Win 22
 16/12/2019 49-94-44-99 miss
 15/12/2019 03-30-06-60 Win 06
 14/12/2019 94-49-95-59 Win 94
 13/12/2019 26-62-67-76 Win 76
 12/12/2019 68-86-47-74 Win 47
 11/12/2019 24-42-58-85 Win 85
 10/12/2019 58-85-53-35 miss
 09/12/2019 39-93-48-84 miss
 08/12/2019 09-90-04-40 Win 40
 07/12/2019 38-83-36-63 Win 38
 06/12/2019 34-43-03-30 Win 30
 05/12/2019 67-76-68-86 Win 67
 04/12/2019 69-96-19-91 Win 19
 03/12/2019 26-62-46-64 miss
 02/12/2019 66-64-46-11 miss
 01/12/2019 24-26-87-98 Win 87
 30/11/2019 69-96-16-61 Win 96
 29/11/2019 60-08-40-03 Win 03
 28/11/2019 68-86-23-32 Win 32
 27/11/2019 49-94-29-92 miss
 26/11/2019 92-52-29-25 miss
 25/11/2019 07-70-02-20 miss
 24/11/2019 97-79-24-42 Win 42
 23/11/2019 35-53-36-63 Win 36
 22/11/2019 21-12-17-71 miss
 21/11/2019 93-39-29-92 miss
 20/11/2019 19-91-15-51 Win 51
 19/11/2019 22-11-31-81 miss
 18/11/2019 84-48-85-58 Win 84
 17/11/2019 00-11-22-33 Win 00
 16/11/2019 37-73-28-82 Win 82
 15/11/2019 46-64-69-96 miss
 14/11/2019 84-48-02-20 miss
 13/11/2019 18-81-28-82 Win 18
 12/11/2019 57-75-05-50 miss
 11/11/2019 59-95-55-99 miss
 10/11/2019 87-78-01-10 Win 10
 09/11/2019 48-84-02-20 Win 02
 08/11/2019 35-53-94-49 miss
 07/11/2019 14-41-46-64 miss
 06/11/2019 28-82-18-81 Win 81
 05/11/2019 74-47-09-90 Win 90
 04/11/2019 43-34-42-24 Win 43
 03/11/2019 00-11-22-33 Win 11
 02/11/2019 91-19-90-09 miss
 01/11/2019 09-90-02-20 miss
SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

  “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ   BẠCH THỦ ĐỀ 12 MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ  các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

  “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ  BẠCH THỦ ĐỀ 8 MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ  các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 …

SOI CẦU MIỀN BẮC
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

  “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ  BẠCH THỦ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ  các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 …