ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

  Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ

 BẠCH THỦ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

      Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
  HÔM NAY
17/02/2020 Đầu 1 Đuôi 7 Win  Đầu 1 Đuôi 7
16/02/2020 Đầu 7 Đuôi 6 Win  Đầu 7 Đuôi 6
15/02/2020 Đầu 1 Đuôi 7 Win  Đầu 1 Đuôi 7
14/02/2020 Đầu 5 Đuôi 7 Win  Đầu 5
13/02/2020 Đầu 3 Đuôi 2 Win  ĐầuĐuôi 2
12/02/2020 Đầu 4 Đuôi 7 Win  ĐầuĐuôi 7
11/02/2020 Đầu 9 Đuôi 6 Win  ĐầuĐuôi 6
10/02/2020 Đầu 0 Đuôi 5 Win  Đuôi 5
09/02/2020 Đầu Đuôi 1 Win  Đầu 4
08/02/2020 Đầu 9 Đuôi 1 Win  Đầu 9 Đuôi 1
07/02/2020 Đầu 6 Đuôi 3 Win  Đuôi 3
06/02/2020 Đầu 7 Đuôi 4 Win  Đầu 7
05/02/2020 Đầu 1 Đuôi 5 Win  Đầu 1 Đuôi 5
04/02/2020 Đầu 1 Đuôi 0 Win  Đầu 1 Đuôi 0
03/02/2020 Đầu 0 Đuôi 7 Win  Đầu 0 Đuôi 7
02/02/2020 Đầu 3 Đuôi 4 Win  Đầu 3 Đuôi 4
01/02/2020 Đầu 2 Đuôi 4 miss
31/01/2020 Đầu 1 Đuôi 5 Win  Đầu 1 Đuôi 5
30/01/2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win  Đầu 1 Đuôi 2
29/01/2020 Đầu 8 Đuôi 9 Win  Đầu 8 Đuôi 9
28/01/2020 Đầu 3 Đuôi 0 Win  Đuôi 0
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu 2 Đuôi 2 miss
22/01/2020 Đầu 4 Đuôi 9 Win  Đầu 4 Đuôi 9
21/01/2020 Đầu 9 Đuôi 7 Win  Đầu 9 Đuôi 7
20/01/2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win  Đầu 5
19/01/2020 Đầu 1 Đuôi 2 miss
18/01/2020 Đầu 0 Đuôi 6 Win  Đầu 0 Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 7 Đuôi 1 Win  Đầu 7 Đuôi 1
16/01/2020 Đầu 8 Đuôi 2 Win  Đầu 8 Đuôi 2
15/01/2020 Đầu 3 Đuôi 0 Win  Đuôi 0
14/01/2020 Đầu 6 Đuôi 4 Win  Đầu 6 Đuôi 4
13/01/2020 Đầu 4 Đuôi 4 Win  Đầu 4 Đuôi 4
12/01/2020 Đầu 3 Đuôi 6 miss
11/01/2020 Đầu 5 Đuôi 6 Win  Đầu 5
10/01/2020 Đầu 9 Đuôi 2 Win  Đầu 9
09/01/2020 Đầu 7 Đuôi 4 Win  Đầu 7 Đuôi 4
08/01/2020 Đầu 0 Đuôi 4 Win  Đầu 0 Đuôi 4
07/01/2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win  Đầu 5 Đuôi 4
06/01/2020 Đầu 1 Đuôi 4 Win  Đầu 1
05/01/2020 Đầu 2 Đuôi 1 Win  Đầu 2 Đuôi 1
04/01/2020 Đầu 4 Đuôi 9 Win  Đầu 4 Đuôi 9
03/01/2020 Đầu 4 Đuôi 3 Win  Đầu 4 Đuôi 3
02/01/2020 Đầu 0 Đuôi 8 Win  Đầu 0
01/01/2020 Đầu 0 Đuôi 5 Win  Đầu 0 Đuôi 5
31/12/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win  Đầu 0 Đuôi 8
30/12/2019 Đầu 8 Đuôi 8 Win  Đầu 8 Đuôi 8
29/12/2019 Đầu 0 Đuôi 6 Win  Đầu 0
28/12/2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win  Đầu 0 Đuôi 1
27/12/2019 Đầu 7 Đuôi 7 Win  Đầu 7 Đuôi 7
26/12/2019 Đầu 3 Đuôi 9 Win  Đầu 3 Đuôi 9
25/12/2019 Đầu 8 Đuôi 8 Win  Đầu 8
24/12/2019 Đầu 2 Đuôi 6 Win  Đầu 2 Đuôi 6
23/12/2019 Đầu 3 Đuôi 5 miss
22/12/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win  Đầu 4 Đuôi 2
21/12/2019 Đầu 4 Đuôi 8 Win  Đầu 4 Đuôi 8
20/12/2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win  Đầu 8 Đuôi 4
19/12/2019 Đầu 8 Đuôi 6 Win  Đầu 8
18/12/2019 Đầu 4 Đuôi 9 Win  Đầu 4 Đuôi 9
17/12/2019 Đầu 2 Đuôi 2 Win  Đầu 2 Đuôi 2
16/12/2019 Đầu 6 Đuôi 1 Win  Đầu 6
15/12/2019 Đầu 0 Đuôi 6 Win  Đầu 0 Đuôi 6
14/12/2019 Đầu 9 Đuôi 4 Win  Đầu 9 Đuôi 4
13/12/2019 Đầu 1 Đuôi 5 miss
12/12/2019 Đầu 4 Đuôi 7 Win  Đầu 4 Đuôi 7
11/12/2019 Đầu 8 Đuôi 5 Win  Đầu 8 Đuôi 5
10/12/2019 Đầu 3 Đuôi 3 Win  Đầu 3 Đuôi 3
09/12/2019 Đầu 7 Đuôi 6 Win  Đầu 7 Đuôi 6
08/12/2019 Đầu 4 Đuôi 1 Win  Đầu 4
07/12/2019 Đầu 3 Đuôi 8 Win  Đầu 3 Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 3 Đuôi 0 Win  Đầu 3 Đuôi 0
05/12/2019 Đầu 6 Đuôi 7 Win  Đầu 6 Đuôi 7
04/12/2019 Đầu 1 Đuôi 9 Win  Đầu 1 Đuôi 9
03/12/2019 Đầu 9 Đuôi 2 Win  Đầu 9
02/12/2019 Đầu 9 Đuôi 7 Win  Đầu 9 Đuôi 7
01/12/2019 Đầu 8 Đuôi 7 Win  Đầu 8 Đuôi 7
30/11/2019 Đầu 9 Đuôi 6 Win  Đầu 9 Đuôi 6
29/11/2019 Đầu 0 Đuôi 3 Win  Đầu 0 Đuôi 3
28/11/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Win  Đầu 3 Đuôi 2
27/11/2019 Đầu 5 Đuôi 4 Win  Đầu 5
26/11/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Win  Đầu 3
25/11/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win  Đầu 6 Đuôi 8
24/11/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win  Đầu 4 Đuôi 2
23/11/2019 Đầu 3 Đuôi 6 Win  Đầu 3 Đuôi 6
22/11/2019 Đầu 1 Đuôi 2 miss
21/11/2019 Đầu 2 Đuôi 4 miss
20/11/2019 Đầu 5 Đuôi 1 Win  Đầu 5 Đuôi 1
19/11/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win  Đầu 4 Đuôi 2
18/11/2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win  Đầu 8 Đuôi 4
17/11/2019 Đầu 0 Đuôi 0 Win  Đầu 0 Đuôi 0
16/11/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Win  Đuôi 2
15/11/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win  Đầu 0 Đuôi 8
14/11/2019 Đầu 5 Đuôi 4 Win  Đầu 5
13/11/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Win  Đầu 1
12/11/2019 Đầu 4 Đuôi 4 Win  Đầu 4 Đuôi 4
11/11/2019 Đầu 1 Đuôi 6 Win  Đầu 1 Đuôi 6
10/11/2019 Đầu 1 Đuôi 0 Win  Đầu 1 Đuôi 0
09/11/2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win  Đầu 0
08/11/2019 Đầu 3 Đuôi 5 miss
07/11/2019 Đầu 1 Đuôi 4 Win  Đuôi 4
06/11/2019 Đầu 2 Đuôi 1 Win  Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 9 Đuôi 0 Win  Đầu 9 Đuôi 0
04/11/2019 Đầu 4 Đuôi 3 Win  Đầu 4 Đuôi 3
03/11/2019 Đầu 1 Đuôi 1 Win  Đầu 1 Đuôi 1
02/11/2019 Đầu 9 Đuôi 4 Win  Đầu 9 Đuôi 4
01/11/2019 Đầu 9 Đuôi 0 miss
SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

  “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ   BẠCH THỦ ĐỀ 12 MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ  các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

  “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ  BẠCH THỦ ĐỀ 8 MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ  các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

  “Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ  BẠCH THỦ ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC, giá: 800.000 VNĐ  các bạn sẽ nhận được số …